sobre propost.org

projectes poètics sense títol – propost.org és una entitat independent dedicada a les pràctiques poètiques contemporànies i als seus vessants adjacents. des de 1993, ha organitzat exposicions i recitals i ha publicat revistes i catàlegs i, a hores d’ara, ha esdevingut una de les entitats més dinàmiques en el camp de la poesia sonora, la polipoesia i la poesia experimental en general a la ciutat de barcelona. entre gener de 1997 i gener del 2000 va organitzar la programació estable de poesia viatge a la polinèsia. entre el 2000 i el 2004, va organitzar PROPOSTA (festival internacional de poesies+polipoesies) al centre de cultura contemporània de barcelona. el 2006 va aparèixer el dvd PROPOSTA (2000-2004), que testimonia bona part de les actuacions del festival. actualment organitza el cicle ReVox, dedicat a la nova poesia sonora, a banda d’algunes petites activitats durant l’any. també col·labora amb el festival yuxtaposiciones i el poetas por km2 – poético festival, tots dos a madrid.

 

propost.org
projectes poetics sense títol

endins@propost.org
barcelona